Privacy

Privacy policy Tamanu

Privacy Policy Tamanu-Europe

Tamanu.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van onze site. Persoonlijke informatie wordt door ons dan ook vertrouwelijk behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om de bestellingen snel en zorgvuldig te verwerken.
Verder worden uw gegevens uitsluitend gebruikt met uw toestemming.
Tamanu.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen,
die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.
Wanneer u een bestelling plaatst in de Tamanu.nl Webshop, hebben wij verschillende gegevens nodig voor verschillende doeleinden.
Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.
Om een goede en persoonlijke service te garanderen, hebben we enkele gegevens van u nodig. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar u specifiek om hebt gevraagd. Dat gaat bijvoorbeeld om een bestelling die u plaatst of gegevens die aangepast moeten worden.
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Tamanu.nl klantenbestand. Het Tamanu.nl klantenbestand wordt alleen voor Tamanu.nl doeleinde gebruikt.

Privacy:

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens om bestellingen uit te voeren, waaronder namen, contact gegevens, adresgegevens en betalingsgegevens. Conform: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of ook wel GDPR)
We verzamelen ook gegevens via cookies en soortgelijke traceringstechnologieën om het gedrag van bezoekers op onze website te monitoren, zodat we de bezoekers ervaring op onze website kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door geschikte product aanbevelingen te doen.

Wij gebruiken o.a. Santu Pty Ltd als verwerker om namens ons klantgegevens te verzamelen. Wij gebruiken o.a. Ideal, PayPal, SofortBanking, BancontactMisterCash als verwerker om namens ons betalingen te verwerken. Wij gebruiken diverse transportbedrijven als verwerker om producten namens ons te verzenden. Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te volgen. Persoonlijke gegevens worden 8 jaar bewaard om te voldoen aan overheidsvoorschriften. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonlijke gegevens geopenbaard zijn, zullen wij binnen 72 uur contact opnemen met onze toezichthoudende autoriteit. De personen van wie persoonlijke gegevens zijn geopenbaard zullen ook onverwijld op de hoogte worden gebracht via hun geregistreerde e-mailadres.

Wij gebruiken cookies of soortgelijke methoden op onze website en in onze e-mails voor onze legitieme belangen volgens artikel 6 (f) van de AVG.

Ze stellen ons in staat om:

* onze online winkel functies uit te voeren
* uw bezoekerservaring te verbeteren
* website verkeer bij te houden om ons te helpen bij het beheren van onze website
* sociale media-functies aan te bieden
* website verkeer te analyseren voor marketingdoeleinden


Doelen en gegevensverwerking:

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantenrelatie. Daarbij is inbegrepen het gericht uitvoeren van Tamanu.nl marketingactiviteiten, het invordering van de verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Tamanu.nl verstrekt geen gegevens aan derden.

Wetgeving: 

De Tamanu.nl Webshop is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar Leden. Tamanu.nl verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven en de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie, te respecteren.
Per 28 Mei 2018 conform: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of ook wel GDPR).


 

Wie behandelen uw gegevens binnen Tamanu.nl: 

 

Alleen de werknemers van de Tamanu.nl webshop en van haar logistieke partners zullen de persoonlijke gegevens van de Leden en de Klanten gebruiken. Daarbij is het enige doel om de bestelde producten en diensten te leveren en te factureren, om contact op te nemen met de Leden of de Klanten in geval van problemen, om op een persoonlijke manier te communiceren met de Leden en Klanten, of om een gepersonaliseerde website aan te bieden, die rekening houdt met de interesses en voorkeuren van de Leden of Klanten.

Geheimhouding: 


De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.


Rechten van bezoekers en onze cliënten: 

 

Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om u tot onze afdeling Service te richten met de vraag of wij uw gegevens verwerken. De afdeling Service zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk doorgeven welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. U heeft tevens het recht, door middel van een tot de afdeling Service gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Doorlinken via onze website:

De website van Tamanu.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten, die niet onder het beheer van de Tamanu.nl Webshop vallen. Tamanu.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Tamanu.nl met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.


 

Adreswijziging:

Klanten verplichten zich de Tamanu.nl Webshop van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang de Tamanu.nl Webshop geen adreswijziging heeft ontvangen, blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres worden afgeleverd.


 

Tot slot:

Heeft u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoek aan de website?
Stuur dan een mail.
 We zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Tamanu.nl kan deze privacy policy tussentijds aanpassen, wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina.

 

  

 

 

Privacy Policy